Než vyrazíte na jachtu

Na moři obvykle nejste každý týden, takže se hodí připomenout pár věcí než vyrazíte.

Jachting je sport gentlemanů. Buďte ohleduplní:
  • k ostatním na moři. V našem rekreačním jachtingu zapomeňte na možná práva vyplývající z pomoci na moři a pokud bude potřeba, pomozte. Na moři, při kotvení i v maríně pomoc poskytněte rychle, účinně a nezištně.
    Pokud to není nezbytné, neobtěžujte ostatní hlukem, chovejte se ohleduplně při kotvení, u mola, v maríně aj.

  • k dalším členům vaší posádky. Se svou posádkou strávíte obvykle minimálně týden. Přestože vám některý len nemusí "sedět", nechte si to pro sebe a nedávejte mu to zbytečně najevo. Buďte ohleduplní k potřebám ostatních, ikdyž vám některé přijdou směšné nebo zbytečné. Vždy poskytněte pomocnou ruku poku je to třeba. Ponorková nemoc a vzájemná nevraživost přijde na takto malém prostoru velmi snadno a rychle, ale odeznívá dlouho, někdy vůbec.

  • k pronajaté lodi. Buďte opatrní, včas refujte (zmenšete plachty). Trimováni plachet lze obvykle řešit zkušeností a dobrou technikou, nikoli hrubou sílou. Zkontrolujte stav lodi před převzetím i v průběhu plavby, vyhnete se tím  zbytečným nepříjemnostem i haváriím. Všechny vady lodi, které zjistíte, nahlaste charterové společnosti.

Jinak :